2018/12/05Illustration till skylt för Västervik Framåt. Nu står skylten (med Västerviks mest igenkännbara byggnader) vid infarten till Västervik.