2018/12/31Året

Vad ett år blir gammalt fort!
Plötsligt är allt sagt och gjort.

Drömmar drömda, minnen blekta,
tankar tänkta, lekar lekta.

Fröer sådda, jorden tömd,
oförrätt och ilska glömd.

Blott en insikt återstår:
Det blir bättre nästa år!