2018/07/22


Gammal illustration till artikel om utfiskningen av våra hav. 
För tidningen Mersmak.

2018/07/11Från boken "Dom är sötast när de sover". (Min allra första bok!)
Klicka för större.

2018/07/08


Två gamla. Också gjorda för Svenska Tecknare 
(för artikel i Tecknaren om Skatteverket).

2018/07/05


Kände för att rota runt i humorlådan. Fler på g...

2018/07/04

Återanvänd bild för Svenska Tecknare, nu för deras nya arvodesrådgivning.