2016/11/23

Vägen till kontoret. Vatten och dis. En dag i november.