2016/11/14

Nya New Swedish Books. Roligt, roligt att det gjorts plats för en barnpoesiavdelning! (Näst sista bilden: Om Mårten Melins "Att vara eller inte vara: dikter om dig". Sista bilden: Emma Hanquists fina illustration ur hennes och Lina Ekdahls bok "Vi smular vi härmar en gök".)