2008/02/07


En av mina illustrationer från BRIS årsrapport 2008 som släpps idag.
One of my illustrations from the annual report of 2008 from
Children´s Rights in Society, BRIS.