2008/02/19


En nyfiken ekorre kollade in mig i morse precis utanför vår dörr. Jag har aldrig hört en ekorres läte, men den här var pratsam och snackade med ett speciellt pysande ljud, som när man skruvar av kapsylen från en läskflaska. Dialektala namn på ekorren är bland annat granoxe och furufnatt. Läser jag på wikipedia. A curious squirrel checked me out this morning in the garden.