2008/01/24


Morgonpromenad till jobbet med ändernas trumpetande som sällskap. Morning walk to the office listening to the ducks sweet trumpeting.