2008/01/24Ett grått Västervik. Men under den grå himlen; spännande fönster, tinnar och tornrum som glimmande diamanter!