2020/02/05Filmen "Tänk om..." (LEE Film, Linda Hambäck och Marika Heidebäck) fortsätter att visas på flera håll i Spanien. Som här, i Barcelona, samt i andra städer (med sång på plats av Elena Tarrats).
(Bilder: LEE Film + Folkets Bio)