2019/12/05Mobilkamerarensning. 
Bilder från här och där.