2019/05/11


Rädda biblioteken! Manifestation i morgon söndag 12 maj kl 16-18 på Sergels Torg. 
Svenska Tecknare har tagit initiativet.