2018/10/24Illustrationer för två böcker av Maryse Condé (för många år sedan, form av Åsa Nilsson/Ruby Melt). Särskilt boken Desirada är åter aktuell