2017/11/29


Karma.
(Bild hittad på nätet någonstans. Tyvärr glömt var.)