2015/09/18
Är det shoppinglistor? Stenografianteckningar? En obalanserad människas vildsinta klotter? 
Nej, det är en bok på gång. (Med inslag av ovanstående.)