2014/09/25

Skyltar och lappar och anslag jag sett på sistone. 
Min favorit: "Nyhet från medeltiden"! Man blir nyfiken!