2014/04/21
Illustrationer för Tidningen Värmland. 
Den glada mannen på bilden längst ner heter Fredrik Lööf.
.......
Kolla Maria Raymondsdotters fina tallrikar!
Även här.