2014/03/01
Vart tog hon vägen, lilla bruna hönan? 
Jo, hon hittades till slut här, i ett rede av torra eklöv. 
Sedan dess; ett nyvärpt ägg om dagen hämtas i vårt ihåliga träd.