2013/11/13

Stilla sikhåvningskväll i Solstadström. 
På den undre bilden syns Carl XVI Gustav flugfiska i den höga vassen. 
Som skulptur av Ivan Sällström.
.............