2008/12/10


Last year at this time Jakob was spending his days on Oden heading for the Antarctic while the kids and I stayed at home, thinking about penguins. This is a report (in Swedish) I wrote about our weekday expedition:

N 57° 31' 25.61"
E 16° 27' 28.91"

Sydostlig svag bris
-4°C
På smulfronten inget nytt
Tvätthög enorm, med risk för kalvning
Sikt halvklar till måttlig
Fordonsstatus god

Idag skall prover tas längst ner i handväskan eftersom förhoppning finns om upptäckten av en helt ny och ännu outforskad biotop.

Encelliga fotosyntetiserande organismer har siktats i grönsaksfacket i kylskåpet, och överlevnadsdräkten är framplockad inför expeditionen.

Samt;
ett nytt virus har uppmärksammats i luftvägarna och i näsans slemhinna hos en av de två små forskarassistenterna, vilket dessvärre resulterat i några ineffektiva nätter vad gäller vila och uppsamlandet av energi. Ingen skada skedd dock, forskarteamet väntas kunna ta igen förlorad cellmolykiär kemosyntes inom de närmsta dagarna.

Slut på rapport.
...............................................................

Är du konstnär och intresserad av att följa med Oden nästa år? Läs om Polarforskningssekreteriatets konstnärsprogram här.