2007/12/03
Morgnarna är grå men vackra. Dimma eller regn. Regn eller dimma. Spretiga grenar. Och djur. Rådjur, hjortar, harar, rovfåglar och andra fåglar. Och på kontoret, utanför fönstret framför ritbordet, sätter sig
en talgoxe då och då på fönsterblecket och tittar in. Vi nickar lite åt varandra innan vi fortsätter på våra respektive projekt.
Mornings are gray but beautiful. Fog or rain. Rain or fog. We see animals; deer, harts, hares and birds. And on my window ledge, now and then, a small bird comes visit. We nod towards each other and then we continue with our different projects.