2011/01/19Indien är en attack på alla sinnen, har Salman Rushdie sagt. Vi instämmer; duckar under solen, hoppar undan för framrusande trafik, håller för näsan genom rökmoln som luktar bränt gummi, vaknar av böneutropen, blir genomblöta av ett störtregn och ledsna när vi ser de människor som måste tigga för att överleva. Kerala är till ytan lika stort som Småland, men här ryms över 31 miljoner människor. (800 invånare per kvadratkilometer!) Indien rymmer så mycket! Någonstans har jag sett siffrorna 300 000 gudar, 18 officiella språk, 1600 övriga språk… Och alla människor med olika religionstillhörighet! Hinduer, muslimer, parser, kristna, sikher, buddhister, jainister…
………
India is an attack on all your senses, said Salman Rushdie, and we very much agree. In Kerala 31 million people live in an area big as the Swedish landscape Småland. 800 inhabitants per squarekilometre!