2008/08/22

Så här kan det bli med illustrationer i tryck. Översta bilderna för senaste Damernas Värld (nr 10), en artikel om kaos och hur man kan lära sig hantera stress och oro. Understa bilden från ett av uppslagen...

Seeing your illustrations in print can sometimes make you wonder... These are for a Swedish magazine called Damernas Värld and my job was to illustrate an article about chaos in life. The photo shows how it turned out in the magazine...