2011/02/08Indien är fantastiskt! Jag vill berätta om allt! Om elefanterna, aporna invid vägkanten, husens väggmålningar, de gigantiska Jesusstatyerna, de blå draperierna i tågens sovvagnar, byggnaderna, skyltarna ovanför butikerna, marknaderna, människorna... De senaste dagarna har varit så fulla av intryck att huvudet nu går på någon slags total tomgång. Bilder från Calicut. Mer kommer.
.............
India is wonderful! I really would like to tell about all the things I see and experience, but after some hours of crowded street life, my head is completely drained and my english out of function. Photos from Calicut. Show you more. Soon.