2015/02/24

Vad har du bakom ryggen? finns på bokrean nu för bara runt 50 pix!

Boken har använts mycket i skolorna, som här till exempel, 
och här och här.