2015/02/18


Sandviken. Här föddes jag och här växte jag upp. 
Lokalen längst ner var min under några år.
..........
Bilder från gamla Sandviken.