2012/10/02Välkommen till Oskarshamn, doktor Fisk!
Welcome to Oskarshamn, doctor Fish!
Doktor Balıklar, Oskarshamn hoş geldiniz!