2009/09/23Sculptor Johan August Gustafsson, Gustaf-Jon, 1852 - 1932. Old photo from J.A.G.S museum in Segerstad, Öland. Spread from the book Okända Mästare av Olle Nessle. (DN-rec här.)

Den Öländske Faraonen
, Carlsson Förlag.

Mer
om Gustaf-Jon.