2008/09/09
Jo, det är höst. Yes, it´s autumn.

Se Lars Tunbjörk.