2008/09/03


Det är roligt på jobbet, mycket att göra. Men otåligt. Jag vill göra ALLT! NU!

Fun at work, lots to do. But I´m impatient. Want to do everything now!

By the way; where did this nice Martin Haake-link come from? Was it maybe from Lisen, Emma, Camilla, Sandra or Elisabeth?