2008/07/01


Hemväg. Det skymmer över Prästängen. Paddor kväker i skogen.
On my way home. Toads croak in the dark. Summer night.