2007/11/14På väg till kontoret, Mörtfors. On my way to work, Mörtfors.