2007/11/09


Min granne på översta våningen, om någon sådan hade funnits.
Och kolla in dessa bilder av Mia Mäkilä. Spöklikt och fantastiskt!
My top floor neighbour, if I did have one. And check out these images by Mia Mäkilä. Spookily and fantastic!