2019/01/09

Vi möts i snön! Människa och djur.
Överst: andfotsmönster på löpmeter.