2018/07/22


Gammal illustration till artikel om utfiskningen av våra hav. 
För tidningen Mersmak.