2017/09/19

Ritade denna för länge sedan. 
Ibland kan teckningar förutspå framtiden.