2017/06/14

Liten faktaboksutställning just nu i Sankt Petersburg. 
(Vet inte vilka besökarna på bilderna är.)