2017/03/08


Internationella kvinnodagen. Låt oss inte gå bakåt. Bland många andra skriver Hungerprojektet idag om bakslag, men också om vägar framåt. 
Vi måste fortsätta åt rätt håll!