2016/08/22Min diktbok "Under ett rabarberblad - verser för människor och djur" finns på riktigt nu!
Gefle Dagblad skriver här.