2016/06/26

Högsby: Omöjligheternas kommun, och Livets Museum i Lund. 
På samma dag.