2016/05/06

Nytt på DIKTEN-bloggen i dag, en liten dikt för små barn: