2016/04/06Tomtar, pingviner och flickor vi mött längs vägen.