2016/03/04

På hemväg genom ett dimmigt Mörtfors.
.........
Ny dikt på DIKTEN-bloggen i dag: "Här hos mig"