2015/09/30På väg till jobbet. Rallarrosor och en av de två kålplantor som klarade sommaren.