2015/08/10

Ansikten längs vägen. 
(Första fotot, porträtt taget av Maria Tesch, Östergötlands museum.)