2013/07/31Å Dalarna! 
Jobs Handtryck (skirt and dress from Jumperfabriken), a nice wallpaper from Klockargårdens Kaffestuga and Björn Berg at Zornmuseet, Mora.