2012/11/12Två illustrationer för Reumatikerförbundets tidning. 

And some nice hats, made by Behida Dolic'