2012/02/09Ingamaj, Ingamaj, du är utvald till Svensk Bokkonst 2011!
Min nyaste bok Ingamaj, utgiven på egna Ritförlaget, har valts ut som en av 25 "föredömligt producerade böcker, med hög teknisk, estetisk och hantverksmässig kvalitet" av Svensk Bokkonst. Urvalet kommer att presenteras på Kungliga Biblioteket från och med 30 mars, samt på flera andra platser i Sverige. Samt i Leipzig, Paris och Frankfurt minsann. Vi är glada! Göteborgstryckeriet tryckte, och Förlagshuset Nordens Grafiska band.

Hela listan med belönade böcker här!

My latest book Ingamaj, published by my own publishing house Ritförlaget, has been selected by National Library of Sweden to be one of 25 winning books for the competition Swedish Book Arts!