2011/11/09

Lika som bär. Kriminologen Leif G W och mönsterikonen William Morris.

Leif G W Persson är porträtterad av Ulla Montan.

William Morris kommer från Janette Bornmarkers blogg.