2010/12/03Illustrations from Tecknaren (5/2010), about the tax authorities. (Sorry, can't translate the text.)

(Den mittersta bilden handlar om avdraget för representationskostnader, som fortfarande är 90 pix per person.)

Tidningen Tecknaren har blivit så bra! Här kan man t o m köpa lösnummer. Senaste numret (nr 5) läggs nog snart ut.